Tjänster

Elkonstruktion

Lardell har lång erfarenhet av elkonstruktion och har under åren konstruerat allt från små elcentraler till stora automationsutrustningar och ställverk. Tack vare detta har vi lärt oss vad som är viktigt för våra kunder inom olika segment och olika branscher.

Montage

Montage och tillverkning av våra produkter sker först och främst i ändamålsenliga lokaler i Västerås men självklart kommer vi ut till er och bygger ut eller bygger om utrustning på plats om det behövs.

Provning är viktigt för oss och en självklarhet för att kunna garantera hög kvalitet på våra leveranser. Alla våra utrustningar genomgår förbindningskontroll utifrån kretsschema samt spänningsätts och funktionsprovas innan leverans.

Förstudie / Utredningar / Kartläggning

Vi erbjuder både utredningsarbeten och kartläggningar  med allt från kravspecifikationer för nya anläggningar till dokumentering av befintliga anläggningar. Vi utför även enklare nätanalyser med vår loggutrustning där vi under längre tid kan kartlägga belastningsmönster så som toppeffekter, spänningsavbrott m.m. Nätanalyser som dessa kan vara  bra att göraexempelvis inför en utbyggnad av ett ställverk eller installation av en ny maskin/utrustning i befintlig anläggning.

Uppställning / Idrifttagning / Service

För de produkter som vi tillverkar och levererar kan vi även erbjuda hjälp vid installation, uppställning, idrifttagningar utbyggnader/ändringar samt även service och underhåll.