Kontakt

Lardell Sweden AB

Saltängsvägen 18

721 32 Västerås

Tel.:021-470 47 47

Allmänna frågor skickas till: info@lardellsweden.se  

Kundförfrågningar skickas till: offert@lardellsweden.se

Kundbeställningar skickas till: order@lardellsweden.se  

Magnus Dellbrant: 070-511 58 73, magnus.dellbrant@lardellsweden.se

Fredrik Larsson : 070-511 58 39, fredrik.larsson@lardellsweden.se